احتراماً با عنایت به تصویب سازمان محترم صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی و اتاق اصناف مرکز آذربایجان شرقی بدینوسیله نرخ فروش انواع آجر تحویل درب کارخانه با احتساب مالیات ارزش افزوده برای فروش در سال 1400 به شرح جدول زیر می باشد .

 

نام کالا اندازه  قیمت مصوب هر عدد
آجر سفال تیغه 20×10 8680 ریال
آجر سفال تیغه 20×15 12210 ریال
آجر سفال سقفی 25×40 39730 ریال
آجر فشاری ساده و سوراخدار 21×10×5 6900 ریال

 این نرخنامه بدون مهر اتحادیه و نیز فتوکپی ، فاقد اعتبار می باشد .

                                                

                                                                                       رئیس اتحادیه فخاران تبریز

                                                                                                              یقینی