اتحادیه فخاران تبریز و حومه که ابتدا تولیدکنندگان آجر فشاری و فروشندگان انواع آجر شهرستان تبریز و حومه را تحت پوشش خود قرار داده و امکاناتی از قبیل صدور پروانه کسب ،تامین سوخت و کارهای اداری اعضاء در زمینه های گوناگون بلاخص تعیین نرخ فروش آجر،حمایت اعضاء در کمیسیون های اداره دارائی ...وظیفه خود دانسته و عملکرد خود را بیش از 3 دهه به نحو احسن انجام داده و بعد از بروز شدن مصالح ساختمانی کارخانجات آجر فشاری کم کم تبدیل به تولید کنندگان سفال تیغه ای ،سقفی و آجر لفتون(سوراخدار) گردیده اند وبیش از 15 سال متمادی از حالت سنتی به صنعتی تبدیل شده اندو در همین راستا در اتحادیه مدیران قبلی و کنونی با شعار حمایت از تولید کننده همیشه و در همه حال خود را خدمتگزار تمامی اعضاء محترم میدانند.